Uvod
CENÍK SLUŽEB platnost ceníku od: 1.2.2021, uvedené ceny jsou v Kč, včetně DPH: 21%
DRUH VOZIDLA Motocykl Osobní automobil Nákladní automobil Připojené vozidlo
KATEGORIE VOZIDLA L-A L-B L-C, L-D M-1 N-1 O-1 O-2
≤ 45 [km/h] nebo ≤ 50 [cm3] > 45 [km/h] nebo > 50 [cm3] ≤ 8 osob ≤ 3500 [kg] ≤ 750 [kg] > 750 [kg] + ≤ 3500 [kg]
Technická prohlídka:
TP pravidelná 690 690 1040 1090 590 790
TP Dovoz: TK+TP+EK /s LPG 1400 1400 1900/2100 2100/2300 1400 1500
TP Opakovaná /pouze evid. údaje 150 / 90 150 / 90 200 / 90 200 / 90 150 / 90 150 / 90
TP Opakovaná stejný den 50 50 50 50 50 50
Před registrací (české doklady nebo s TK) 690 690 1040 1090 590 790
Před registrací (individuální dovoz bez TK) s COC 700 700 1200 1300 700 900
Evidenční kontrola (české doklady) 340 340 440 440 340 340
Evidenční kontrola (individuální dovoz) 500 500 600 600 500 500
Na žádost zákazníka:
Na žádost zákazn. - plný rozsah (bez zápisu do TP) 500 500 800 800 500 600
Kontrola brzd + zápis X X 250 250 X X
Kontrola seřízení světel 100 100 150 150 X X
Kontrola vúlí př. nápravy, řízení, geometrie X X 200 200 X X
Technická kontrola (TK):
TK - individuální dovoz (technický protokol) 1000 1000 1400 1500 1000 1000
Stavba - cena dle dohody X X X X X X
Přestavba 1500 1500 1900 2000 1500 1500
Přestavba LPG, CNG X X 2000 2000 X X
Kontrola vozidel - malá série cena je stanovena dle dohody
Ostatní služby:
Vystavení náhradního dokladu (opis protokolu) 50
Vylepení náhradní kontrolní nálepky 50
Administrativní úkon (změna v protokolu) 100